امورکنسولی

حوزه کاری سرکنسولگری ج. ا. ا. در مونیخ

حوزه اداری سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ ایالات بایرن (Bayern) و بادن وورتمبرگ (Baden-Württemberg) می باشد. [مشخص شده با رنگ زرد در تصویر زیر]

München:Bayern, Baden-Württemberg

Bayern: Munich,Nuremberg,Augsburg,Regensburg,Ingolstadt,Würzburg,Fürth,Erlangen

Baden-Württemberg:Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Ulm Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen