بخش روادید (مراجعه حضوری)
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 10تا 12
لطفا باتوجه به شرایط ناشی از انتشار بیماری کرونا، قبل از مراجعه حضوری،تماس حاصل فرمایید
پاسخگویی تلفنی
دوشنبه تا جمعه شامل، پاسخگویی مستقیم و یا ثبت پیام صوتی شما
از ساعت 8:30 تا ساعت 13
سایر بخشها(مراجعه حضوری)
دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 تا 12:30
لطفا باتوجه به شرایط ناشی از انتشار بیماری کرونا، قبل از مراجعه حضوری،تماس حاصل فرمایید

گالری فیلم